Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze postanowienia stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) serwisu horizon-lms.pl (dalej: „Serwis”), którego właścicielem jest BC Inter Media sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 32-540 Trzebinia, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000401933, NIP: 6282257410 (dalej „Administrator” lub „Właściciel”).
 2. Polityka prywatności określa i wyjaśnia zasady oraz zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika usług świadczonych za pomocą Serwisu, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 3. Jako Administrator Serwisu dokładamy wszelkich starań by zapewnić wysoki poziom ochrony zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”).

Rodzaje danych

 1. Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, niezbędne do korzystania z Serwisu:
  • imię, nazwisko, adres e-mail – podawane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania i udzielenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz korzystanie z usług świadczonych za jego pomocą.

Cel, podstawa i okres zbierania i przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach, na następujących podstawach oraz w następujących okresach:
  • zarejestrowania Użytkownika w Serwisie oraz realizowania na jego rzecz usług świadczonych za jego pomocą – na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) – dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych w tym celu;
  • przesyłania newslettera (informacji handlowych, marketingowych lub promocyjnych) za pomocą Serwisu – na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) – dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych w tym celu;
  • prowadzenia komunikacji z użytkownikiem, np. w celu udzielenia informacji na temat działania Serwisu, czy obsługi zgłoszenia serwisowego (reklamacji) – na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora i jego Serwisu) – dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
  • zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej) – na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń) – dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
  • prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Serwisie oraz zapewnienia jego prawidłowego działania – na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie oraz zapewnieniu jego prawidłowego działania) – dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Użytkownik, w stosunku do swoich danych osobowych, ma prawo w każdej chwili do:
  • żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania,
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  • żądania ich przekazania innemu podmiotowi,
  • żądania ich usunięcia lub zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania (żądania zaprzestania ich przetwarzania) lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie w celu świadczenia usług, co równoznaczne jest z usunięciem konta użytkownika z Serwisu, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ponadto Użytkownik ma prawo w każdej chwili do wycofania zgody na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych, marketingowych lub promocyjnych) za pomocą Serwisu, co nie ogranicza jego dalszego prawa do korzystania z pozostałych usług Serwisu.
 3. Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać klikając na odpowiednią opcję z zakładce Konto -> Zgody i zapisując zmiany.
 4. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Dane te nie będą również podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do korzystania z Serwisu i realizowania usług świadczonych za jego pomocą (np. podmioty świadczące usługi hostingowe, księgowe, prawne, kurierskie, pocztowe itp. na rzecz Administratora).
 6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis, w tym danych Użytkowników, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie każdorazowo wynikającym z żądania.

Pliki cookies (ciasteczka)

 1. Serwis używa plików cookies (ciasteczka) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do Serwisu za pomocą urządzenia końcowego oraz jego preferencjach. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie Serwisu do preferencji Użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie dzieli się na sesyjne, czyli przechowywane do czasu wylogowania się z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika oraz stałe, czyli przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry danego pliku lub do czasu ich ręcznego usunięcia.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika i ich nie usuwanie z urządzenia końcowego. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących tych plików, w taki sposób, aby blokować ich automatyczną obsługę, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. W szczególności Użytkownik może całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może to mieć wpływ na korzystanie z wybranych funkcji Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki.
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu w następujących celach:
  • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie oraz rozpoznawania Użytkowników, którzy wcześniej korzystali z Serwisu, by ułatwić korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania do Serwisu;
  • dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
  • zbierania informacji z urządzenia Użytkownika (w tym np. informacji na temat urządzeń i przeglądarek, z których Użytkownik odwiedza Serwis, adresu IP, typu systemu operacyjnego Użytkownika oraz czas połączenia z Serwisem) w celu umożliwienia diagnozowania ewentualnych problemów oraz ulepszania wydajności Serwisu;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu, w celu ulepszania jego funkcjonalności i wydajności.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informował na stronach Serwisu i/lub za pomocą newslettera. Obecna Polityka Prywatności obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.